Paypugs Capital Llc

PayPugs Capital LLC Entered Into A Partnership Agreement With Capital PI BV

Exciting announcement from PayPugs, a company within the group. 

PayPugs Capital LLC is proud to announce that it has teamed up with Capital PI BV to manage its early-stage startup Venture Capital (VC). The agreement was signed on Friday, August 6, 2021 between the Chairman of the Board of PayPugs Alexander Zelinsky and Capital PI BV represented by the Joint Managing Director Alexey Shternshis.

Investment fund Capital PI BV was registered in the Netherlands in 2017 and is part of the Pi Capital Union. The fund is regulated by the Netherlands Financial Markets Authority, and its main clients are private investors who are interested not only in capital protection, but also in capital growth.

In turn, PayPugs Capital LLC is part of the PayPugs family, registered around the world. Companies are working towards one goal – to provide transparent, reliable and personalized financial services to those who challenge the new economy. The countries of presence are diverse – the USA, Great Britain, Estonia and the Netherlands. 

The initial point of contact for partners was the desire to save their customers the most important resource – time. Using professionalism, the services of an international team of experts and many years of experience, the client can easily get what he came for, an increase in his capital without difficult paperwork or passing verification procedures.

The preparation of the partnership agreement took several months, during which the parties carefully studied all possible directions of development.

From the moment the necessary documents are signed, Capital PI BV will become a shareholder in the specialized venture capital fund PayPugs Ventures AS. In turn, the chairman of PayPugs Capital LLC Alexander Zelinsky will be appointed to the board of directors of Capital PI BV. Mr. Zelinsky will be responsible for the management and development of the new subfund PayPugs Ventures Fund I. Note that the fund is now officially open to limited partners.

Investor contacts:

fund@paypugs.com – Inga Veselova, Head of Division

Paypugs Capital Llc TEXT

PayPugs Capital LLC gaat samenwerkingsovereenkomst aan met Capital PI BV

Met trots kondigt PayPugs Capital LLC aan dat Capital PI BV mede aan het stuur van zijn beginnende startup, Venture Capital (VC) gaat staan. De overeenkomst is op vrijdag, 6 augustus 2021 ondertekend door de voorzitter van de raad van PayPugs, Alexander Zelinsky en de Joint Managing Director van Capital PI BV, Alexey Shternshis.

Het investeringsfonds Capital PI BV is in 2017 in Nederland geregistreerd en maakt deel uit van Pi Capital Union. Het fonds staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten met particuliere beleggers als belangrijkste klanten die niet alleen op zoek zijn naar kapitaalbescherming maar ook kapitaalgroei.

Op zijn beurt maakt PayPugs Capital LLC deel uit van die PayPugs-familie, die wereldwijd geregistreerd is. Samen werken deze bedrijven om een doel te bereiken – om transparante, betrouwbare en gepersonaliseerde financiële diensten te bieden aan diegene die de nieuwe economie uitdagen. Landen die vertegenwoordigd worden zijn divers – van de VS, Groot-Brittannië en Estland tot Nederland. Het uitgangspunt voor deze samenwerking was een gedeelde behoefte om hun cliënten de meest kostbare hulpbron te besparen – namelijk tijd. Met professionaliteit en door het gebruik van een internationaal team van experts met jarenlange ervaring worden klanten al snel geholpen met precies dat waarvoor ze aankloppen: een verhoging van kapitaal zonder moeilijk papierwerk of verificatieprocedures.

Het voorbereidingstraject voor deze samenwerkingsovereenkomst heeft enkele maanden geduurd, waarbij de partijen de ontwikkeling van alle mogelijke kanten bestudeerd hebben.

Vanaf het moment dat de benodigde documenten ondertekend worden, zal Capital PI BV aandeelhouder worden in het gespecialiseerde durfkapitaalfonds PayPugs Ventures AS. Op zijn beurt zal de voorzitter van PayPugs Capital LLC, Alexander Zelinsky worden benoemd tot lid van de raad van bestuur van Capital PI BV. De heer Zelinsky zal verantwoordelijk zijn voor het bestuur en de ontwikkeling van het nieuwe compartiment PayPugs Ventures Fund I. Neem kennis dat het fonds nu officieel openstaat voor commanditaire vennoten.

Contactgegevens voor investeerders:

fund@paypugs.com – Inga Veselova, afdelingshoofd

Paypugs Capital Llc TEXT 2

PayPugs Capital LLC gaat samenwerkingsovereenkomst aan met Capital PI BV

Met trots kondigt PayPugs Capital LLC aan dat Capital PI BV mede aan het stuur van zijn beginnende startup, Venture Capital (VC) gaat staan. De overeenkomst is op vrijdag, 6 augustus 2021 ondertekend door de voorzitter van de raad van PayPugs, Alexander Zelinsky en de Joint Managing Director van Capital PI BV, Alexey Shternshis.

 

Het investeringsfonds Capital PI BV is in 2017 in Nederland geregistreerd en maakt deel uit van Pi Capital Union. Het fonds staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten met particuliere beleggers als belangrijkste klanten die niet alleen op zoek zijn naar kapitaalbescherming maar ook kapitaalgroei.

 

Op zijn beurt maakt PayPugs Capital LLC deel uit van die PayPugs-familie, die wereldwijd geregistreerd is. Samen werken deze bedrijven om een doel te bereiken – om transparante, betrouwbare en gepersonaliseerde financiële diensten te bieden aan diegene die de nieuwe economie uitdagen. Landen die vertegenwoordigd worden zijn divers – van de VS, Groot-Brittannië en Estland tot Nederland. Het uitgangspunt voor deze samenwerking was een gedeelde behoefte om hun cliënten de meest kostbare hulpbron te besparen – namelijk tijd. Met professionaliteit en door het gebruik van een internationaal team van experts met jarenlange ervaring worden klanten al snel geholpen met precies dat waarvoor ze aankloppen: een verhoging van kapitaal zonder moeilijk papierwerk of verificatieprocedures.

 

Het voorbereidingstraject voor deze samenwerkingsovereenkomst heeft enkele maanden geduurd, waarbij de partijen de ontwikkeling van alle mogelijke kanten bestudeerd hebben.

 

Vanaf het moment dat de benodigde documenten ondertekend worden, zal Capital PI BV aandeelhouder worden in het gespecialiseerde durfkapitaalfonds PayPugs Ventures AS. Op zijn beurt zal de voorzitter van PayPugs Capital LLC, Alexander Zelinsky worden benoemd tot lid van de raad van bestuur van Capital PI BV. De heer Zelinsky zal verantwoordelijk zijn voor het bestuur en de ontwikkeling van het nieuwe compartiment PayPugs Ventures Fund I. Neem kennis dat het fonds nu officieel openstaat voor commanditaire vennoten.

 

Contactgegevens voor investeerders:

 

fund@paypugs.com – Inga Veselova, afdelingshoofd

Want to understand how we facilitate an atmosphere of earned trust?